ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Сигнатура: 
(ДП-2)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Семинарът ще се проведе с участието на експерти от Министерството на транспорта иинформационните технологии, дирекция „Електронно правителство“, които ще представят основните изисквания и етапите на подготовка на проекти за е-правителство.

Такса за обучение: 
40 лв.