ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Сигнатура: 
(ДУО-4)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководни кадри и експерти в областните и общинските администрации,отговорни за планиране и изпълнение на дейностите за превенция и реакция на кризисниситуации.

Цели на обучението:
• да представи основните изисквания за изграждане на стратегия и план за действие запревенция и реакция на кризисни ситуации на териториално ниво;
• да представи мерките за превенция на потенциални кризи;
• да разгледа реакции и стъпки за бързо информиране и неотложни действия – кризисен PR;
• да разкрие координацията на органите за преодоляване на последици от кризи нанационално и европейско ниво.
Учебно съдържание:
• Разработване на стратегия за превенция и реакция на кризисни ситуации.
• План за действие в условия на кризисни ситуации.
• Взаимодействие между местни и национални органи в условия на кризисни ситуации.
• Уроци и поуки от кризисни събития.

Такса за обучение: 
160 лв.