ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (базов курс)

Сигнатура: 
(ИТО-5)
Продължителност: 
3 дни, 18 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти, на които се налага да правят мултимедийни презентации или да използват предварително подготвени.

Цел на обучението:
• да се придобият знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране.
Учебно съдържание:
• Основни принципи за изграждане на мултимедийна презентация и умение запрезентиране.
• Създаване на мултимедийна презентация с MS Power Point: слайд и основни елементи в слайда (текстови полета, графики, таблици и диаграми, горещи думи, управляващи бутони, коментари).
• Анимиране на отделните елементи в слайда.
• Изгледи – структура и съдържание на презентацията.
• Отпечатване на презентацията – настройки.
• Презентиране пред аудитория.
• Комуникационни умения.

Такса за обучение: 
120 лв.