ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (надграждащ)

Сигнатура: 
(ЗА-9)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти, чиято дейност е свързана с презентиране.

Цел на обучението:
• да се изградят практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията.
Учебно съдържание:
• Принципи за разработване на добра презентация.
• Ефективни техники за презентиране и овладяване на аудиторията.
• Език на тялото.
• Практически упражнения с видеокамера.

Такса за обучение: 
120 лв.