Сигнатура: (ПП–7.2)
Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Аналогична програма за обучение (ПП-7.1), но във вариант адаптиран за неюристи.

Такса за обучение: 120 лв.