ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ТЯХНОТО МОДЕЛИРАНЕ

Сигнатура: 
(ЕП-2)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на данни, услуги и работни процеси.

Цел на обучението:
• да се изградят основни знания и умения за управление на данни, информационни услуги и работни процеси.
Учебно съдържание:
• Що е система.
• Участници в разработването на система.
• Жизнен цикъл на разработката.
• Проучване на процесите в системата.
• Определяне на изискванията.
• Ре-инженеринг и оптимизация на работните процеси.

Такса за обучение: 
160 лв.