РАБОТА С ДОКУМЕНТИ С MS WORD

Сигнатура: 
(ИТО-1)
Продължителност: 
3 дни, 18 учебни часа.

 

Предназначен за: служители, ползващи MS Word и нуждаещи се от разширяване на познанията и усъвършенстване на уменията си в използването и прилагането на специфични програмни похвати.

Цели на обучението:
• да се представят техники за работа и да се намали времето, необходимо за завършване и оформяне на документи;
• да се усвоят възможностите на продукта, свързани с подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи.
Учебно съдържание:
• Промяна изгледа на текста в документа.
• Използване на шаблони за повишаване ефективността на работа.
• Улесняване на оформлението с помощта на таблици.
• Добавяне на визуален ефект.
• Създаване и модифициране на съдържание.
• Създаване и промяна на азбучен указател.
• Добавяне на хипервръзки.
• Добавяне на източници и съставяне на библиография.
• Добавяне на бележки под линия и бележки в края на документа.
• Сътрудничество в работна група.

Такса за обучение: 
120 лв.