РАБОТА СЪС СПИСЪЦИ И БАЗА ДАННИ В MS EXCEL

Сигнатура: 
(ЗА-7)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: служители, които трябва да презентират резултати от анализи, реализирани с MS Excel.

Цел на обучението:
• да се овладеят в детайли инструментите за работа с графични обекти.
Учебно съдържание:
• Всичко за диаграмите в MS Excel.
• Вграждане на графични обекти.
• Свързване на MS Excel към света.

Такса за обучение: 
120 лв.