РАЗБИРАНЕ ЗА РИСКОВЕТЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Сигнатура: 
(ЗА-6)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 часа

 

Предназначен за: експерти, които работят в организации, изпитващи рискове в своята дейност.

Цели на обучението:
• да представи потенциалните опасности от рисковете върху дейността на организацията;
• да разгледа възможни рискове;
• да разработи система за оценка и превенция на риска;
• да разкрие факторите, които водят до превенция на риска.
Учебно съдържание:
• Влияние на риска върху дейността на организацията.
• Видове рискове и подходи за идентифициране.
• Управление на рискове. Фактори, допринасящи за оценка и превенция на рисковете: лидерство, стратегия за оценка на рисковете, ангажираност на служители, партньорство с други организации, управление на рисковете.
• Европейска практика на управление на рисковете.

Такса за обучение: 
120 лв.