РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (надграждащ курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО–8 Б)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които имат основни знания по английски език и се нуждаят от повишаване на разговорните умения. Необходимо е най-малко ниво на познание В1 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• да повиши комуникативните умения по английски език в административна среда;
• да повиши езиковите умения в конкретни практически ситуации;
• да повиши увереността за водене на разговор на английски език в работна административна среда.
Учебно съдържание:
• Обучението се фокусира върху доразвиване на уменията за слушане и говорене по определени теми от практиката на администрацията.

Такса за обучение: 
270лв.