РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕНА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ

Сигнатура: 
(ЕРФ – 15)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: Ръководни и експертни кадри на централно, областно и общинско ниво,работещи по създаване на проекти по ОП.

Цели на обучението:
• представяне на възможностите на Оперативните програми за интеграцията на ромите и на маргинализираните групи;
• анализ на спецификата на целевите групи за разработване на проекти;
• представяне на примерни проекти за интеграция.
Учебно съдържание:
• Оперативните програми, по които може да се разработят проекти за интеграцията наромите и на маргинализираните групи.
• Традиционните етнически групи и религиозни общности в България и проблеми, свързани с тяхната интеграция.
• Примери на добри практики от страните от ЕС, СЕ и други.
• Решаване на практически казуси и разработване на примерни проекти.

Такса за обучение: 
120 лв.