РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „ОКОЛНАСРЕДА” 2014 – 2020 г.

Сигнатура: 
(ЕРФ – 11)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които участват в подготовката на проекти,тяхното одобрение и контрол на изпълнение поОперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. (ОПОС).

Цел на обучението:
• да се изградят знания и умения за разработване и ефективно управление на проекти поОПОС.
Учебно съдържание:
• Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.
• Основни етапи в разработването и управлението на проекти по ОПОС.
• Отчетност на проекта.
• Вътрешен и външен мониторинг на проекта.
• Роля и отговорности на ръководителя и членовете за управление и изпълнение на проекта.
• Разглеждане на основните документи за кандидатстване по ОПОС.

Такса за обучение: 
160 лв.