Сигнатура: (ЕРФ – 10)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които са ангажирани с подготовката на проекти,тяхното одобрение и контрол на изпълнение поОперативна програма „Регионално развитие“ ( ОПРР).

Цел на обучението:
• да се изградят знания и умения за разработване и ефективно управление на проекти поОПРР.
Учебно съдържание:
• Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР).
• Основни етапи в разработването и управлението на проекти по ОПРР.
• Отчетност на проекта.
• Вътрешен и външен мониторинг на проекта.
• Роля и отговорности на ръководителя и членовете на проекта за управление и изпълнениена проекта.
• Разглеждане на основните документи за кандидатстване по ОПРР.

Такса за обучение: 160 лв.