РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 г.

Сигнатура: 
(ЕРФ – 13)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната  администрации,които са ангажирани с анализа на проектни предложения и контрол на изпълнението поОперативната програма за развитие на селските райони (НПРСР).

Цел на обучението:
• да се изградят знания и умения за разработване и ефективно управление на проекти поНПРСР.
Учебно съдържание:
• „Програма за развитие на селските райони”.
• Основни етапи в разработването и управлението на проекти по НПРСР.
• Отчетност на проекта.
• Вътрешен и външен мониторинг на проекта.
• Роля и отговорности на ръководителя и членовете за управление и изпълнение на проекта.
• Разглеждане на основните документи за кандидатстване по НПРСР.

Такса за обучение: 
160 лв.