СТРАТЕГИЧЕСКО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ В НАП

Сигнатура: 
(ДП-3)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Семинарът ще се проведе с участието на ръководители от НАП, които ще представятнапредничавата практика на стратегическото и оперативно планиране в тяхната дейност.

Такса за обучение: 
40 лв.