СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

Сигнатура: 
(УА–1)
Продължителност: 
3 дни, 24 учебни часа

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да развие практически умения за разработване на стратегически документи;
• да анализира процеса на мониторинг и оценка на стратегически документи;
• да разгледа предварителна оценка на въздействието като инструмент за ефективно разработване на концептуални документи и програми;
• да разясни стандартите за провеждане на обществени консултации и механизмите за координация на органите на изпълнителната власт.
Учебно съдържание:
• Принципи на новия публичен мениджмънт и доброто управление.
• Защо стратегическо планиране ?
• Процесът на разработването на стратегически документи.
• Приложен анализ: дисекция на досегашна стратегия.
• От стратегиите към приложни действия: разработване на публичните политики.
• Предварителната оценка на въздействието.
• Добри практики в разработването на политики и програми.
• Оценка на изпълнение на стратегически документи.
 
За да се дискутират добри и лоши практики в разработването на стратегически документи, участниците се умоляват да подготвят анализи и презентации по стратегии и политики, които те изпълняват.

Такса за обучение: 
240 лв.