УПРАВЛЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ С MS PROJECT

Сигнатура: 
(ИТО-6)
Продължителност: 
4 дни, 24 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти, участващи в екипи за управление на проекти.

Цел на обучението:
• разработване на работни планове за изпълнение на проекти, следене и управление на изпълнението им със средствата на Microsoft Project.
Учебно съдържание:
• Разработване на работен план на проект – цел на проекта, етапи и задачи, видове задачи; определяне на последователност на изпълнение на задачите във времето (типове взаимовръзки между задачите).
• Дефиниране на необходимите ресурси.
• Назначаване на ресурсите по задачи.
• Вaseline и запомняне на междинни планове, следене изпълнението на проекта, изгледи и отчети.
• Отпечатване на информация от плана и включването й в други офис приложения.

Такса за обучение: 
160 лв.