УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Сигнатура: 
(УИС-1)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на информационни системи.

Цел на обучението:
• да се изградят знания и практически умения за работа с информационни системи.
Учебно съдържание:
• Информационна система – същност, елементи и особености.
• Видове информационни системи.
• Разработка и придобиване на ИТ системи.
• Управление на информация и данни.
• Управление на изискванията.
• Документиране на системата.

Такса за обучение: 
160 лв.