УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Сигнатура: 
(ЗА-1)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители в централната и териториалната администрации.

Цели на обучението:
• запознаване със системата за съхраняване на знанието в дейността на институцията;
• придобиване на знания и изграждане на умения за добро управление на знанието;
• осигуряване на точното знание, на точното място, в точното време;
• запазване на институционалната памет;
• споделяне на опит и осигуряване на приемственост на знание между поколенията.
Учебно съдържание:
• Основи на управлението на знания.
• Придобиване на стратегически поглед върху управлението на знания.
• Споделяне на опит и приемственост на знанията.
• Създаване на мрежа от експерти.
• Добри практики.
• Еволюция към учеща се организация.
• Дискусии и казуси.

Такса за обучение: 
160 лв.