УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНИТЕ

Сигнатура: 
(ДП-5)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

На семинара ще се представят добри практики в управлението на община Бургас по отношение на местни политики за благоустройство за работа с неправителствените организации и разработването на комуникационна стратегия. Ще се представят и практики на добро управление от няколко европейски града, за да се направи сравнителен анализ.

Такса за обучение: 
40 лв.