ВИДЕОКОНФЕРИРАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Сигнатура: 
(ЕП-7)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти от държавни и териториални институции, които могат да организират работни съвещания и консултации от своите работни офиси.

Цел на обучението:
• да представи ефективен модел на онлайн комуникация на ръководители и служители с териториално местоположение.
Учебно съдържание:
• Практическо изучаване, дистанционна реализация и интерактивно участие в различни административно-управленски дейности.
Забележка: обучението е приложно.

Такса за обучение: 
80 лв.