ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Сигнатура: 
(ЕБ–4)
Продължителност: 
1,5 дни,12 учебни часа

 

Обучението се провежда съвместно с Агенцията за държавна финансова инспекция

Предназначен за:директори на финансови отдели, главни счетоводители, експерти, които прилагат Закона за бюджета.
Цели на обучението:
• да запознае участниците със законосъобразното изразходване на бюджетните средства;
• да анализира ефективността на СФУК на базата на одиторски проверки;
• да представи пълна финансова инспекция на законното харчене на бюджетните средства.
Учебно съдържание:
• Роля и значение на вътрешния финансов контрол.
• Ефективно ли работят системите за СФУК?
• Практики от одиторски проверки: често не сме законосъобразни!
• Препоръките: инструмент за по-добро бюджетиране.

Такса за обучение: 
120 лв.