ВЪВЕДЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА

Сигнатура: 
( ЗО-1)
Продължителност: 
3 дни, 24 учебни часа

 

Предназначен за:новоназначени служители, подлежащи на задължително обучение

•  Модул  I : Организация и управление на администрацията
•  Модул II :  Административен процес
•  Модул III : Статут на държавния служител
•  Модул IV: България-ЕС: хармонизирани политики и европейски фондове
•  Модул V:  Административна култура
•  Модул VI: Е-управление в административната дейност

Такса за обучение: 
без такса участие