СДК Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове

Alt

Обучителната програма комбинира научното знание с аналитичните умения на практиците отдържавната администрация, за да Ви представи продукт, който съчетава теорията и практиката в добре свързана система.

Програмата е разработена в изпълнение на ангажиментите на Република България, поети в Споразумението за партньорство с Европейската комисия до 2020 г. и представлява система от обучения за развитие на административен капацитет за програмиране, управление и изпълнение на програмите и на проектите в областта на ЕСИФ.

Програмата се предоставя от ИПА съвместно със Софийския университет "Св. Климент Охридски" и в партньорство с инициативата  Jaspers на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Включен е обучителен курс по обществени поръчки, разработен съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Завършилите Академията получават удостоверение за следдипломна квалификация.

Академията за Европейски структурни и инвестиционни фондове е специализирана обучителна програма за изграждане на систематизирано хоизонтално познание за процесите на управление на ЕСИФ. Програмата предоставя възможност за изграждане на необходимите знания и умения за програмиране, управление и изпълнение  на програмите и на проектите по тях. Академията е с подчертана практическа насоченост като лекторския екип се състои от опитни държавни служители, университетски преподаватели и изследователи в областта на ЕСИФ.

Изисквания към кандидатите:

Документи за кандидатстване:

Финансови условия:

Процедура за кандидатстване в Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове 2020

 

През 2020 г. Академията по ЕСИФ ще се проведе септември 2020 - февруари 2021. В началото на септември 2020 ще публикуваме подробности относно сроковете за кандидатстване.​

От ИПА: Начко Миленов, тел.: 02 940-25-60, e-mail: n.milenov at ipa.government.bg

От СУ: Нина Иванова, тел.: 02 800 51 71, 02 987 10 46, e-mail: npivanova at phls.uni-sofia.bg

Плакат на програмата