СДК Оценка на въздействието

Alt

Оценката на въздействието има огромно значение за успешното разработване на политики и за нормотворческия процес. Много държави-членки на ЕС прилагат предварителна оценка на ефектите от различни инициативи на държавата, за да създадат необходимите предпоставки за информиран избор на решение. Това подобрява процеса на публично управление и повишава ефективността на публичните власти. В България процесът на оценка на въздействието намери своята задължителна форма с влизането в сила на изменения на Закона за нормативните актове от 2016 г.

Настоящата модулна програма има за цел да развие капацитета на държавните служители и професионалисти от частния и неправителствения сектор, които работят в областта на разработването на политики и нормативни актове. Чрез нея те ще получат знания и умения за качествен и количествен анализ на резултатите и ефектите от дейностите и инициативите на държавните институции.

Програмата е с подчертана практическа насоченост и е разработена в съответствие с потребностите от обучение на целевата група в областта на оценката на въздействието на политиките и на законодателството. Лекторите в модулната програма са доказани експерти и университетски преподаватели с теоретичен и практически опит в оценката на въздействието.

Обучението по модулната програма „Оценка на въздействието“ се предоставя съвместно от Института по публична администрация и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Необходими документи за кандидатстване

·         Копие на диплома за завършено висше образование

·         Молба по образец

·         СV

Документите могат да бъдат подадени и по електронен път на адрес: amgeorgiev @ phls.uni-sofia.bg.

Финансови условия:

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите за прием на кандидатите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2020 г. до 28.02.2020 г.

За повече информация:

От СУ: Анелия Георгиева, тел. 02/ 987-10-46, е-mail: amgeorgiev at phls.uni-sofia.bg

От ИПА: Габриела Савова, тел. 02/940-29-80, е-mail: g.savova at ipa.government.bg

 

 

ВАЖНО!

Продължителността на обучението по всеки един курс от модулите е 30 учебни часа. Занятията са разпределени в 4 месеца в рамките на петък и събота за периода март – юни 2020 година. Обучението по различните модули ще се провежда в присъствена и електронна форма на обучение. Успешно завършилите студенти получават документ заследдипломна квалификация, издаден от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при минимум 50% посещаемост. 

 

Плакат СДК Оценка на въздействието 2019