Тестове за самооценка

Общи изисквания към участниците в надграждащ курс по MS Excel на ИПА през 2016 г.

Участниците, които отговарят на посочените изисквания, могат да се включат към надграждащия курс MS Excel на ИПА:

 

  1. Отваряне на работен дневник/книга/ на електронна таблица от MS Excel , запис с ново име в нова  папка.
  2. Създаване на нова таблица с форматиране на клетки и полета, очертаване на границите .
  3. Приложение на формули и  вградени   функции   за повишаване на ефективността при създаване на нова електронна таблица.
  4. Въвеждане на нови данни. Корекция на данни, копиране, изтриване и преместване.
  5. Редактиране на колони, редове. Форматиране на текстове, цифри.
  6. Оформяне на заглавия  и антетки в електронни таблици.
  7. Подготовка на електронна таблица за извеждане на принтер.

Ако имате колебания дали отговаряте на изложение изисквания, моля решете задачата за самооценка.

 

Ако в рамките на 60мин. се справите успешно с минимум 12 от 15-те стъпки, то надграждащият курс  по MS Excel е подходящ за Вас.

 

Mожете да изтеглите теста от тук

 

Тестове за самооценка по английски език

Въпроси

Отговори


 

Тестове за самооценка по немски език

EINSTUFUNGSTEST А1
EINSTUFUNGSTEST А2
EINSTUFUNGSTEST B1

 

Тестове за самооценка по френски език

Въпроси

Отговори