УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

За контакти:

Обща координация на обучението: Галина Маркова
тел. 02/940-29-57,
e-mail: g.markova at ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

тел. 02/940-37-61,
e-mail: r.dimitrova at ipa.government.bg

Координация на обучения по поръчка:
Начко Миленов

тел. 02/940-37-61,
e-mail: n.milenov at ipa.government.bg

Адрес на ИПА:
София 1000, ул. Аксаков № 1

Банкова сметка на ИПА: 
IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
​BIC: BNBG BGSD