Опитът на другите

Служебен обмен на информация между НОИ и АЗ

Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование НАЦИД

Обществен форум за реализация на партньорски проекти в Община Троян

МЕТОДИКА за извършване на процедурите по приемане, отчитане на работата и осъществяване на плащанията за технически дейности Областна дирекция "Земеделие"

СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ЗНАНИЯ Областна администрация Русе

Електронна система за автоматично уведомяване на заявителите - GSRegister НСЦРЛП

Административни електронни услуги, свързани с дългосрочните обезщетения НОИ

Организиране и провеждане на Професионална психодиагностика Областна администрация Смолян

 

Подобрение в работата на публичните институтции чрез самооценка. Моделът CAF 2013 .

caf_2013.pdf

weathering_the_storm_creative_epsa_solutions_in_a_time_of_crisis_2013.pdf

researchreport_web2011.pdf

standartization_system_bulgaria.pdf