Платформа е-обучение

Харта за човешките права: разбиране, изпълнение, наблюдение, комуникация.
http://fra.europa.eu/en/joinedup/home