Политика за намаляване на регулациите чрез поведенческата икономика

В това изследване ОИСР разглежда чрез поведенческата политика (behavioural economics) начина на реакция на гражданите и бизнеса върху налаганите от публичното управление регулации в социалния и икономически живот. Тази публикация се опитва да разгледа обществото през призмата на неготово поведение, а не през призмата на класическите икономически теории за рационалния избор.

Изследването може да откриете тук: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulato...