Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в Публичната Администрация

Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в Публичната Администрация
Alt
Описание

Институтът по публична администрация подготви настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация, която да послужи за правилното и прецизно изготвяне на документите, създавани в централната и териториална администрации.  Практическата инструкция представя в общ план и основните процеси, свързани с движението на документите, тяхното съхраняване и запазване в учрежденския архив на ведомството.

Последна версия, след приключване на публичната консултация на документа на интернет страницата http://www.strategy.bg/.