Правителството в един поглед

Поредица от изследвания на ОИСР за институционалното изпълнение на политиките във финансовата сфера. Изледването представя 31 индикатора и база данни за сравнение, които да бъдат от полза на гражданите, бизнеса и политическото ниво в изготвянето на публични политики в управлението на финансите.

Изследването може да бъде намерено от тук: htthttp://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-at-a-glance-latin-america-and-the-caribbean-2014_9789264209480-en#page4