Правителството в един поглед

Изследването на ОИСР представя примери за практика в оценяването на регулаторната политика, в страни членки на организацията. Също така в доклада има разгледани три практически случая за съставяне на оценки на публични политики.

Изследването може да бъде намерено тук: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-fra...