Правителството в един поглед

В този доклад на ОИСР се представят резултатите от шестото поредно изследване на рамката за оценка на риска и корпоративно управление. Изследването има за цел да подобри работата на частните организации и държавните институции чрез разпространяване на принципите на ОИСР за оценка на риска.

Изследването може да бъде открито тук: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/risk-man...