Предложи публикация

В своята работа служителите често попадат на интересни аналитични материали и описания на добри практики в дейността на администацията. С цел тяхното популяризиране чрез сайта на ИПА предлагаме на  служителите да  изпращат материали, които по тяхна преценка  биха били полезни за други служители и звена в администрацията.
Адресът, на който могат да се изпращат такива материали е:

 
1 Start 2 Complete
Файловете трябва да бъдат по-малки от 9 MB.
Разрешени разширения на файлове: jpg png pdf doc docx pptx xls xlsx rar zip.