Специфики на европейското и национално възлагане на обществени поръчки - самообучителен модул

Специфики на европейското и национално възлагане на обществени поръчки - самообучителен модул