Рейтинг на учещите администрации 2017 - областна дирекция „Земеделие“ - Монтана

Райтинг на учещите администрации 2017 община Вълчедръм

CAF - Italian Space Agency

Добри практики - EU LISA

Дигитална трансформация и ИТ лидери в администрацията

Интервю с Моника Панайотовa, заместник министър в Българското Председателство на Съвета на ЕС