Вашето мнение

- Мнение за курс УА - 5 "Управление на промяната" КАТАЛОГ 2013, воден от доц. Веселина Пеневска.
- Мнение за курс ЕФР 2 „Прилагане на Правото на ЕС в България“, воден от Мими Йотова. 
- Писмо от името на кмета на Община Тутракан във връзка с провеждане на обучения в ИПА. 
 
Тук можете да споделите своето мнение за дейността на Института. 
 

 
1 Start 2 Complete