ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Сигнатура: 
(ЕП-5)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи.

Цел на обучението:
• да се изградят знания и практически умения за работа с електронно подписани документи.
Учебно съдържание:
• Електронен документ.
• Рискове и установяване на доверие в електронна и Интернет среда.
• Електронен подпис – същност, видове и елементи.
• Електронна идентичност.

Такса за обучение: 
80 лв.