Постигане на Европейско предимство? "Как европейските правителства могат и трябва да се възползват от иновативните обществени услуги?

Постигане на Европейско предимство? "Как европейските правителства могат и трябва да се възползват от иновативните обществени услуги?
Alt
Description

"Final Insight Report" - Доклад на Европейската комисия за състоянието на предоставянето на електронни услуги и сравнителен анализ в развитието на компютърните технологии в ЕС 28 по темата за предоставяне на комплексни административни услуги и услуги тип "епизоди от живота".

Details