Публикации на ИПА

Сборник с добри практики от дейността на администрациите

Сборникът е резултат от ежегодните конкурси за добри практики, които обхващат различни аспекти на модернизация на държавната администрация: административното обслужване, работата съсзаинтересованите страни и електронното управление

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, 2014

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  В БЪЛГАРИЯ, 2014

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ: Автори Боян Жеков, Ирина Василева, ИПА ноември 2014