Новини

26 Април 2016

Магистърски програми за обучение на държавни служители в Република Корея

Република Корея чрез Корейския институт за развитие (KDI) и Училището за публичн
21 Април 2016

Видео-лекция за Българското председателство на Съвета на ЕС / Vidéoconférence pour la Présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne

На 14 април 2016 г. във Френски институт в гр. София, ИПА организира видео-лекц
11 Април 2016

Излезе брой 1/2016 на електронния бюлетин на ИПА

Фокус на броя е темата за социалните мрежи като средство за комуникация в държав
  •  
  • 1 of 39

Публикации

Каталог програми за обучение 2016

Сборник с добри практики от дейността на администрациите

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (нормативна рамка и съдебна практика)

Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми

МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Сборник с добри практики от дейността на администрациите
Комплексно административно обслужване: приложни аспекти
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (нормативна рамка и съдебна практика)
Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми
МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАШИТЕ КУРСОВЕ

ОТВОРЕНИ ДАННИ В УПРАВЛЕНИЕТО

1 дeн, 8 учебни часа
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности на централната и териториалната администрация и представители на организациите от обществения сектор от обхвата на Закона за достъп до...

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ВНЕДРЯВАНЕ НА CAF

2 дни, 16 учебни часа
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности с функции по управление и организация на работата в администрацията, стратегическо управление, управление на качеството, управление на...

ИНТЕЛИГЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ. ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД

12 учебни часа
Целева група:   Секретари на общини, ИТ ръководители на общински администрации.   Описание:   Първите умни градове: Хейвън, Чикаго – САЩ; Лион – Франция; Лондон – Великобритания; Фуджияма – Япония....

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (въвеждащо обучение)

1,5 дни, 12 учебни часа
Целева група:   Новопостъпили служители, пряко ангажирани в процеса на възлагане на обществени поръчки и служители, които нямат необходимите базови познания и опит в областта на обществените поръчки...

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

2 дни , 16 учебни часа
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности в териториалната администрация, ангажирани с управлението и разпореждането с общинска собственост.
 
Описание:   В този курс се...

СЪЩНОСТ НА ИНВЕСТИРАНЕТО И НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

3 дни, 24 учебни часа
Целева група:   Служители на експертни длъжности, които участват в оценките и изпълнението на инвестиционната дейност – за проекти, финансирани както от ЕСИФ, така и чрез държавни инвестиционни заеми...

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – МОДУЛЕН КУРС

3,5 дни, 28 учебни часа.
Целева група:   Служители на ръководни и експертни длъжности, участващи в процесите на разработване на политики и нормативни актове.
 
Описание:   Този курс е практическо въведение в...

СТРАТЕГИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

1,5 дни, 12 учебни часа
Целева група:   Ръководители от централната и териториалната администрация
 
Описание:   В курса се разглеждат различни управленски стилове, проявени в конкретни ситуации, характеристиките...

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС

2 дни, 14 учебни часа
Целева група:   Ръководители и служители на експертни длъжности.
 
 Описание:   Курсът цели да задълбочи и систематизира знанията на държавните служители по отношение на процеса на вземане...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2016