Важно

17 Декември 2014 На  17 декември на всички  администрации е изпратен график за обученията  на ИПА по Каталог’2014 за периода  м.януари-м.март 2015г. Ако някоя администрация не е получила график, нека да сигнализира за това на v.rizova@ipa.government.bg или на тел.02/ 940 29 57. ИПА очаква, че лицата за контакт от съответните администрации своевременно ще информират служителите за участието им в планираните обучения. За улеснение на участниците в обучения, които се провеждат в Учебната база на ИПА в гр. Банкя,  се организира служебен транспорт с автобус (синьо-зелен цвят с надпис Нов пламък), който тръгва всяка сутрин в 8.40 ч. от паркинга на ъгъла пред строителна борса "Ангро" до бул. Сливница.  

Новини

05 Декември 2014

Конференция на тема „Усвояване на европейските фондове“

На 4 декември 2014 г. в Резиденция „Бояна“ се проведе конференция на тема„Усвояв
05 Декември 2014

Проведе се годишната среща на франкофоните в държавната администрация

На 27 ноември 2014 г. в резиденция „Бояна“ се проведе Годишната среща на франкоф
  •  
  • 1 of 25

Публикации

Каталог програми за обучение 2014

Възможности и подходи за развитието на публично-частното партньорство

Базисен модел за комплексно административно обслужване

Комуникативни умения на английски език : базов курс -линк

Въведение в държавната служба

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, 2014
Възможности и подходи за развитието на публично-частното партньорство
Базисен модел за комплексно административно обслужване
Комуникативни умения на английски език : базов курс -линк
Въведение в държавната служба

НАШИТЕ КУРСОВЕ

ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

2 дни, 16 учебни часа
Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с управление на информация, услуги и работни процеси. Цел на обучението:
• да се изградят...

КАК ДА МОТИВИРАМЕ ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НАСЛУЖИТЕЛИТЕ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации. Цели на обучението:
• да се изградят и подобрят уменията за взаимодействие и работа в екип;
• да се отчетат...

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ: ОТ ПОДГОТОВКА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители, ангажирани с разработването на интегриранитепланове за градско развитие. Цели на обучението:
• да анализира проектите в интегрираните планове за...

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ (за юристи)

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,осъществяващи правоприлагаща дейност. Цели на обучението: • да задълбочи знанията и разбиранията на юристите...

ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТААДМИНИСТРАЦИЯ

2,5 дни, 20 учебни часа
  Предназначен за: служители с ръководни функции, отговарящи за планирането на организациятана мерките за противодействие и превенция на корупцията в централната и териториалнатаадминистрации. Цели...

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

2,5 дни , 20 учебни часа
Предназначен за: служители от дирекции и отдели, занимаващи се с обществени поръчки. Цели на обучението:
• да се анализират въпросите, свързани с ефективната подготовка на обществените поръчки...

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМНИ БЮДЖЕТИ

2 дни, 16 учебни часа
  Предназначен за: ръководители и експерти, които провеждат публичните политики чрез средносрочни програми Цел на обучението:
• да се представи програмата като инструмент за постигане на...

ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи)

1,5 дни, 12 учебни часа.
Аналогична програма за обучение/ПП-6.1/, но във вариант, адаптиран за неюристи.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 ден, 8 учебни часа
Предназначен за: висши ръководители от централната и териториалната администрации Цели на обучението:
• запознаване с концепцията за комплексно административно обслужване;
• разкриване на...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2014