Новини

18 Април 2017

Е-бюлетин на ИПА - брой 1, 2017

В този брой на бюлетина можете  да прочетете повече за социалната отговорност в
10 Април 2017

Следдипломна квалификация по Оценка на въздействието

На 7 април 2017 г. бе дадено началото на програма за следдипломна квалификация п
06 Април 2017

Конкурсът EPSA за 2017 г. е обявен. Краен срок за кандидатстване: 1 май 2017 г.

Стартира конкурсът за добри практики European Pubic Sector Award (EPSA) за 2017-
  •  
  • 1 of 62

НАШИТЕ КУРСОВЕ

Курс П-1 Политически анализ

2 дни, 16 учебни часа
Целева група Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация, които имат отговорности по разработване и реализиране на публични политики Описание Курсът има...

Курс Н-10 Прилагане на новия Закон за концесиите

2 дни, 16 учебни часа
В сътрудничество с дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет   Целева група В този курс се представят целите, структурата и основното съдържание на новия...

Курс П-18 Одит на изпълнението на средствата от ЕС

1 ден, 8 учебни часа
В сътрудничество със Сметната палата на Република България Целева група Ръководители и служители на експертни длъжности в централната и териториалната администрация, ангажирани с управлението и...

Курс Е-7 Анализ и визуализация на данни

16 учебни часа
Курсът се провежда в смесена форма на обучение Целева група Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация с функции по разработване на политики и...

Курс К-1 Компютърни основи (по ECDL)

24 учебни часа (8 часа присъствено обучение и 16 часа онлайн подготовка)
Курсът се провежда в смесена форма на обучение Целева група Курсът е подходящ за служители, които се нуждаят от базови и систематизирани знания за ползване и работа с основите компютърни приложения...

Курс М-8 Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти

1.5 дни, 12 учебни часа
В сътрудничество с Института за икономическа политика Целева група Секретари на общини, IT ръководители на общински администрации, служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с...

Всички курсове и семинари на ИПА можете да разгледате в Каталог 2017