Каталог програми за обучение 2023

Каталог програми за обучение 2023
Alt
Описание

Каталог 2023 на ИПА е в съзвучие с политиката за модернизация на администрацията и най-новите промени в нормативната уредба. Обособени са две нови програми - Регулаторна политика и Етика и интегритет в държавната служба, в синхрон с тенденциите в международен план, изводите и препоръките към страната ни от проведените анализи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В каталога е обърнато сериозно внимание на данните като стратегически ресурс с огромен потенциал за развитие на публичния сектор. Включени са разнообразни като обхват и форма обучения, поставящи във фокуса на внимание данните, практиките и правилата за работа с тях.

 

Обучения с такса от Каталог 2023 за периода април-август

 

Обучения без такса за участие – курсове и електронни модули за самообучение от Каталог 2023 по проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“

 

Архив Каталози

Детайли