Каталог програми за обучение 2021
Alt
Описание

Каталогът с обучения на ИПА за 2021 година включва нови и актуализирани курсове, като част от тях се провеждат по проект "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

СПИСЪК на курсовете от Каталог 2021, които ще се провеждат по проект "Дигитална трансформация в обучението"

 

СПИСЪК на обученията с такса по Каталог 2021, планирани за периода: септември - декември

 

Архив Каталози

Детайли