Тест за самооценка по английски език

Предоставеният по-долу въпросник дава възможност за самооценка на познанията и нивото на английски език. След попълване на въпросника, на разположение е ключ с верните отговори и съотнасяне на резултатите към нивата на владеена на език съгласно Европейската езикова рамка.

Тест за самооценка по английски - въпроси

Тест за самооценка по английски - отговори