Иновации в публичния сектор

Alt

ПЪРВАТА МРЕЖА ОТ ИНОВАТОРИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НАШАТА ИДЕЯ

Институтът по публична администрация и Администрацията на Министерския съвет се стремят да развият активна мрежа от експерти в държавната администрация, които да прилагат подходите на иновации в публичния сектор, като им предоставят възможност за развитие на знания и умения и платформа за обмен на опит.

Целите ни

Създаване на реално приложими решения за подкрепа на иновациите и за преодоляване на предизвикателствата пред този подход в администрацията.

Разпространяване на идеи и практики в подкрепа на иновациите.

Приемане и подобряване на иновациите в публичния сектор.

⇒ Разширяване погледа на държавните служители върху подходите за иновации на европейско и международно ниво.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

С проведения от ИПА форум "Иновации в публичния сектор" през декември 2022 г. се постави началото на мрежа от иноватори, която да служи за обмен на иновативни практики между служителите в публичната администрация на национално ниво.
В събитието се включиха Министерството на електронното управление, Министерството на иновациите и растежа, както и представители на централната и местна администрация, които заедно работиха за създаване на реално приложими решения за подкрепа на иновациите.

Институтът по публична администрация организира конкурс за иновации в публичния сектор.

Най-добрите идеи ще бъдат подкрепени със събитие, в което ИПА ще предложи методическа помощ от лектори и ментори, вкл. Design Thinking, за точно формиране на концепцията до реален прототип или проект, който съответната администрацията да финансира и реализира впоследствие.

Събития на мрежата

Събития

Библиотека 'Иновации'

Полезни публикации и документи

Иновациите в действие - ОИСР