Alt

Във втората част на разговора ни с еколога - г-н Георги Стефанов продължаваме с темата за Зеления преход, акцентирайки върху съвети относно интеграцията му в публичния сектор, както и споделянето на добри практики в тази област.

Всички епизоди на подкаста можете да чуете тук.

Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с еколога Георги Стефанов, с когото ще говорим по темата за Зеления преход и ролята на публичната администрация в него. Как си взаимодействат неправителствените организации и публичния сектор, подготвени ли са държавните служители да се справят с предизвикателствата на Зеления преход, както и други актуални въпроси по темата.

Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с доц. Евгени Евгениев, който отговаря за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. Какво е представянето на България в сферата на иновациите и научните изследвания в Европа? Каква е ролята на държавата и кои са основните играчи в иновационната екосистема? Как България може да подобри своето представяне? Кои са секторите от икономиката и кои региони в страната може да се превърнат в иновационни двигатели за икономическия растеж?

 

Alt

В десети епизод на подкаста "Цифрова администрация" наш гост е доц д-р Антон Герунов, с който ще си поговорим за данните като основа за вземане на решения в администрацията.

Alt

В девети епизод на подкаста "Цифрова администрация" ще разговаряме с Анелия Горгорова, експерт в управлението на човешки ресурси, относно уменията на бъдещето и справянето със стреса по време на криза. 

Alt

2020 година определено се отличава от останалите години и наложилата се работа от дистанция оказва сериозно влияние върху сигурността ни в цифровата среда. В днешния епизод ни гостува Велизар Шаламанов, с когото ще си поговорим  за киберсигурността в администрацията, ИТ експертите и работата от дистанция.

Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с Мая Лазарова от Държавна агенция "Eлектронно управление", с която разговаряме за Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година, относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, и приложимостта ѝ в българската държавна администрация. Какви са изискванията към администрацията, сроковете, в които трябва да приведат уеб сайтовете си в съответствие с директивта и каква е ролята на ДАЕУ?

Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с Асен Антов от Държавна агенция "Електронно управление", с когото разговаряме за единната цифрова платформа Вашата Европа.

Какво налага създаването на подобен портал? Какви са ползите за гражданите? Допълнителната административна тежест ли е това за държавните служители или е път към новата, модерна администрация на 21 век?

Alt

В петия  епизод на Цифрова Администрация ще си поговорим за бизнес процесите в държавния сектор. Наш гост е проф. Борислав Борисов, дългогодишен лектор на Института по публична администрация и автор на ежегодния Индекс на административния капацитет на държавната администрация.

Alt

Във втората част от интервюто с ИТ експерта Божидар Божанов, ще обърнем внимание на електронната идентификация и ролята на ИТ експертите в администрацията.

Всички епизоди на подкаста можете да чуете тук.