Профил на купувача

Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:

ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:1000, гр. София

ул. „Аксаков” № 1

 

Лице за контакти:

Иван Тодоров, старши юрисконсулт в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване"

Тел:  +359 2 940 29 53; +359 887 74 46 01

email: i.todorov [at] ipa.government.bg

 

Работно време на администрацията на ИПА:

понеделник - петък 

от 9.00 ч. - до 17.30 ч.