Пазарни консултации във връзка с определянето на прогнозната стойност на услуги с предмет "Актуализиране на интернет страницата на ИПА", "Актуализиране на информационна система на ИПА" и "Разработване на информационни решения"

На основание чл. 44 ал. 1, т.1 от ЗОП, ИПА публикува цялата информация, разменена във връзка с проучване и определяне на пазарната стойност при подготовка на проект и обществени поръчки за изпълнение на услуги с предмет "Актуализиране на интернет страницата на ИПА", "Актуализиране на информационна система на ИПА" и "Разработване на информационни решения".

 

1. Искане за предоставяне на оферта от Целта ЕООД и АЙСИДЖЕН ЕООД

    Дата на публикуване: 08.08.2016

 

2. Искане за предоставяне на оферта от АТЕНЕА ССС ООД и ЕЛ ПИ АЙ Адвъртайзинг ЕООД

    Дата на публикуване: 17.08.2016

 

3. Оферта от „Целта“ ООД

    Дата на публикуване: 18.08.2016

 

4. Оферта от АЙСИДЖЕН ЕООД

    Дата на публикуване: 18.08.2016

 

5. Оферта от ЕЛ ПИ АЙ Адвъртайзинг ЕООД

    Дата на публикуване: 18.08.2016

 

6. Оферта от  АТЕНЕА ССС ООД 

    Дата на публикуване: 23.08.2016

Дата на публикуване
08 Август 2016