Партньорства за устойчиви резултати

Институтът по публична администрация активно развива сътрудничество с престижни сходни институции в Европа, което позволява обмена на добри европейски практики и стандарти в областта на обучението на публичната администрация.

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

ИПА има подписано междуправителствено споразумение с Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Кралство Нидерландия. В рамките  на споразумението се поддържат интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики, разработени от Европейския институт. През 2014 г. ИПА, в партньорство с ЕИПА, създаде национален център за обучение и консултация по въвеждането на европейския модел за управление на качеството (CAF – Европейската обща рамка за самооценка) в централните и общински администрации. ИПА стимулира участието на български представители в конкурси за иновации в административната дейност, провеждани от Европейския институт.

Училище по държавна администрация на Франция (ENA)

Институтът развива ефективно сътрудничество и с национално Училище по държавна администрация на Франция (L’ENA). На 28 март 2014 г. ИПА и френското национално училище по администрация (L’ENA) подписаха официално Меморандум за сътрудничество в Министерския съвет. Целта е развитието на междуинституционално партньорство между двете страни за провеждане на съвместни обучения на служители от българската администрация, обмяна на професионален опит и организиране на стажове на български държавни служители – франкофони в публични институции и служби на Франция.

Мрежа на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee)

Седалището на NISPAcee се намира в Братислава, Словакия. ИПА поднови членството си в нея през май 2019 година, което създава възможности за развитие на ползотворни партньорства на Института със сродни такива от Централна и Източна Европа.

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ)

Сътрудничеството на ИПА с ИИКТ  е в сферата на по-доброто електронно управление и модернизация на публичната администрация в България.

Институт за държавата и правото към БАН (ИДП)

ИПА има подписано споразумение за сътрудничество с ИДП към БАН за предоставяне на специализирана научна експертиза по практическо осъществяване на регулаторната реформа в България.

Агенция по обществени поръчки (АОП)

Споразумението за сътрудничество  с АОП е за разработване и прилагане на програми за обучение в областта на обществените поръчки, както и организиране на курсове, семинари, срещи и други.

Софийски университет 'Св. Климент Охридски'

Споразумението за сътрудничество със СУ "Св. Климент Охридски" е за съвместно разработване и прилагане на образователни програми за следдипломна квалификация; квалификационни курсове и обучения за публичната администрация; организиране на семинари, конференции, тренинги; работни срещи; популяризиране на обученията в страната и чужбина.