Партньорски организации

 

Партньорства за устойчиви резултати

Институтът по публична администрация активно развива сътрудничество с престижни сходни институции в Европа, което позволява обмена на добри европейски практики и стандарти в областта на обучението на публичната администрация.

 

 

Националeн институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея

Институтът по публична администрация подписа споразумение за сътрудничество с Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея. Националният институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея (National Human Resources Development Institute – NHI Republic of Korea) е държавна структура на пряко подчинение на Министерството за управление на персонала, с основни функции за разработване на програми и провеждане на обучение на новоназначените държавни служители, висши ръководители, генерални директори, както и изследвания и проучвания, обучения на чуждестранни държавни служители в Република Корея.

Обхватът на споразумението включва обмен на добри практики в развитието на лидерството в публичния сектор и образованието, разработване на съвместни програми за обучение на държавните служители, академични изследвания и развитие на човешките ресурси в публичната администрация.

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

ИПА има подписано междуправителствено споразумение с Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Кралство Нидерландия. В рамките  на споразумението се поддържат интензивни контакти за споделяне на полезен опит, изследвания и добри практики, разработени от Европейския институт. През 2014 г. ИПА, в партньорство с ЕИПА, създаде национален център за обучение и консултация по въвеждането на европейския модел за управление на качеството (CAF – Европейската обща рамка за самооценка) в централните и общински администрации. ИПА стимулира участието на български представители в конкурси за иновации в административната дейност, провеждани от Европейския институт.

Institut national du service public (INSP)

Институтът развива ефективно сътрудничество и с Institut national du service public (INSP) – правоприемник на Националното училище по администрация (ENA), Франция. На 28 март 2014 г. ИПА и френското национално училище по администрация (L’ENA) подписаха официално Меморандум за сътрудничество в Министерския съвет. Целта е развитието на междуинституционално партньорство между двете страни за провеждане на съвместни обучения на служители от българската администрация, обмяна на професионален опит и организиране на стажове на български държавни служители – франкофони в публични институции и служби на Франция.

Мрежа на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee)

Седалището на NISPAcee се намира в Братислава, Словакия. ИПА поднови членството си в нея през май 2019 година, което създава възможности за развитие на ползотворни партньорства на Института със сродни такива от Централна и Източна Европа.

Европейско училище по администрация (EUSA)

ИПА има успешно сътрудничество и с Европейското училище по администрация (EUSA) - от 2015 година насам се организира програма „Еразъм за публичната администрация“. Тя представлява краткосрочен практически стаж за държавни служители в рамките на 10 дни. Стажът включва лекции; посещения на място в структури на европейските институции в Брюксел, Люксембург и Страсбург;  включва 2½ дни наставничество (job shadowing) в институция, избрана от участника. Целта на програмата е да даде възможност на младите държавни служители, които заемат длъжности с функции по въпросите на ЕС да добият повече знания за процесите на вземане на решение в ЕС и начинът на работа на различните европейски институции.