Конкурси за добри практики

 

Институтът по публична администрация ежегодно организира конкурси за добри практики и иновации от дейността на администрацията. Целта ни е да насърчим администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Така добрите решения и практики могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.

 

Конкурс за добри практики:

 

  • стимулират прилагането на принципите за добро управление;
  • дават възможност за учение чрез споделяне на практически опит;
  • допринасят за реализиране на Стратегията за развитие на държавната администрация и Стратегията за развитие на електронното управление.

 

За повече информация и контакти:

Елена Димкина,

тел.: 02/ 940 2894, моб.тел. 0888 835 313

 

 

Публикации:

Сборник Добри практики 2018

 

Сборник Добри практики 2017

 

Сборник Добри практики 2016

 

 

Минали издания:

Добри практики 2018

 

Добри практики 2017

 

Добри практики 2016 

 

 

Видео интервюта с победители от изминали събития може да видите в секция ВИДЕО.